הוצאה למסגרת חוץ ביתית - אנשים עם אוטיזם

גידול ילד עם אוטיזם דורש משאבים רבים, במשך 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.
יש מקרים בהם מגיעים ההורים להבנה כי טובתם וטובת הילד דורשת מציאת מסגרת דיור עבורו. אגף הרווחה מסייע להורים במקרים אלה למצוא מסגרת חוץ ביתית מתאימה לבנם או לבתם.
בישראל כיום יש מספר מסגרות חוץ ביתיות המיועדות לאנשים עם אוטיזם, וחלקן אף באזור באר שבע.
במידה שההורים הגיעו להחלטה על שילוב בנם או בתם במסגרת חוץ ביתית, עליהם לפנות לעובד הסוציאלי בלשכת הרווחה ולבקש סידור חוץ ביתי לבנם או לבתם.

פרוט התהליך

 • ועדת אבחון
 • חתימה בלשכת הרווחה על הטפסים הנדרשים
 • ועדת השמה
 • ועדת קבלה למעון
 • הסדרת ענייני התשלום 


ועדת אבחון

בדף האחרון בפרוטוקול ועדת האבחון אמור להיות סעיף המלצות, ובו המלצה, בתחום המגורים, על שילוב במסגרת חוץ ביתית או בדיור מוגן, לפי בקשת ההורים.
במידה שהדבר לא כתוב במפורש, על העובד הסוציאלי להפנות את הבן או את הבת לאבחון ולוועדת אבחון מחדש, על מנת שהוועדה תמליץ על סידור חוץ ביתי כאופציה אפשרית.

חתימה בלשכת הרווחה על הטפסים הנדרשים

לאחר שניתנה המלצה מוועדת האבחון יש לפנות לוועדת ההשמה. לצורך כך על העובד הסוציאלי לאסוף ולשלוח לוועדת ההשמה את המסמכים הבאים:

 • סיכום מידע רפואי מעודכן, המתייחס לחצי השנה האחרונה (יועבר לעו"ס על ידי ההורים)
 • דו"ח תעסוקתי-תפקודי מעודכן (יועבר לעו"ס על ידי המסגרת היומית)
 • צילום תעודת זהות של המועמד להשמה
 • צילום צו האפוטרופסות של ההורים
 • דו"ח סוציאלי שייכתב על ידי העובד הסוציאלי. (לצורך כך יפגש העו"ס עם ההורים, ישוחח עמם ויקבל מידע)
 • טופס פניה והצהרה, עליו יחתמו ההורים
 • טופס המלצה לסידור חוץ ביתי, שאותו ימלא העו"ס בשיתוף עם ההורים
 • טופס ויתור על סודיות לוועדת ההשמה
 • טופס הסכם הורים, ובו בקשה לסידור הבן או הבת במסגרת חוץ ביתית. על הטופס יחתמו ההורים והעו"ס

במסגרת החתימה על הטפסים מתחייבים ההורים לבקר את בנם או בתם במסגרת ולקחתו לחופשות שבת וחג באופן סדיר.
העו"ס בלשכה הרווחה חותם על התחייבות מטעם המדינה (משרד הרווחה) למצוא לבנם או לבתם מסגרת מתאימה, לטפל בו ולדאוג לשלומו באותה מסגרת.

רק לאחר הסדרת כל הטפסים, יוכל העו"ס לשלוח את החומר לוועדת השמה.

ועדת השמה

לאחר שיש המלצה מוועדת האבחון וכל הטפסים הנדרשים סודרו, ניתן לעבור לשלב הבא: ועדת ההשמה.
העובד הסוציאלי יפנה בכתב לוועדת ההשמה במשרד הרווחה, בראשות מפקח מחוזי מטעם המשרד. חברי הוועדה המתכנסים מעת לעת דנים בפניות של עובדים סוציאליים, על סמך המסמכים שהוגשו ומתאימים את המועמד למסגרת או למסגרות המתאימות.
ועדת ההשמה יכולה לדון בהשמתו של אדם רק לאחר שכל החומר הרלוונטי נשלח אליה על ידי העובד הסוציאלי.


ועדת קבלה

לאחר שוועדת ההשמה החליטה לאילו מסגרות המועמד מתאים, היא מפנה אליהם בכתב הודעה לקבלו לוועדת קבלה. העובד הסוציאלי נדרש לתאם מול המסגרת את כינוס ועדת הקבלה, אליה יגיעו ההורים או האפוטרופוס, והמועמד עצמו. בוועדת הקבלה יתרשמו ההורים והמועמד מהמסגרת ויוכלו לשאול שאלות ולקבל הבהרות. גם המסגרת תוכל להתרשם מהמועמד, לשאול אותו שאלות ולקבל הבהרות.
בסופו של דבר יחליטו, הן המועמד ומשפחתו, והן המסגרת, לגבי מידת ההתאמה.

הסדרת ענייני התשלום

המועמד אינו עובר להתגורר במסגרת החוץ ביתית ביום בו מתקיימת ועדת הקבלה.
לשכת הרווחה המקומית מסדירה קודם את כל ענייני התשלום, על גבי טופס הנקרא "הוֹעָדָה". רק אחרי הסדרת התשלום יכול המועמד לעבור אל המסגרת.
עם כניסת בנם או בתם למסגרת חוץ ביתית - יפסיקו הוריו לקבל את הקצבה שלו מהביטוח הלאומי.
בנוסף, עד הגעת בנם או בתם לגיל 18, יידרשו ההורים להשתתף בתשלום עבור המסגרת בהתאם לאישורי ההכנסה שיביאו ללשכת הרווחה (בסכום שנע בין 200 ש"ח לחודש ועד ל-2000 ש"ח בחודש).