המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקות לשירותים חברתיים בעיר באר שבע מעניקות שירות לכלל תושבי העיר. המענה ניתן לתושבי העיר מגיל ינקות ועד 62 לנשים ו-67 לגברים מבוגרים מעל לגילאים הללו צריכים לפנות למחלקה לרווחת הקשיש. השירותים החברתיים במחלקה ניתנים גם לאוכלוסיות שאינן תושבות העיר וזאת מתוקף חוק (אוכלוסיות אלו מופנות לשירות על פי צו של ערכאות משפטיות).
 
 

מתן השירות

השירות לתושב ניתן על פי אזור מגוריו (ראו בהמשך חלוקה על פי אזורי מגורים) והפנייה למחלקה הינה ברוב המקרים עצמאית, כלומר- האדם פונה ביוזמתו. במקרים מסוימים ובמסגרת החוק, מופעלים חוקים משפטיים שמטרתם הגנה על ילדים, משפחות, חסרי ישע וכדומה, כאשר במקרים אלו תתבצע התערבות ביוזמת המחלקה.
 

השירותים במחלקה

השירותים הניתנים במחלקה מסייעים למשפחות ולפרטים בשיפור התפקוד ההורי, שיפור יחסי הורה – ילד, סיוע חומרי, טיפול בילדים בסיכון, תיווך, סנגור בקהילה ומחוצה לה. העבודה הינה מערכתית, משולבת עם גורמים שונים בקהילה ורוקמת את שלושת המתודות העיקריות: פרטנית, קבוצתית וקהילתית.
 

החלוקה הגיאוגרפית של המחלקה

בבאר שבע פועלות שתי מחלקות לשירותים חברתיים: 'לב העיר' ו-ד' רבתי ו' החדשה ורמות עפ"י החלוקה הגיאוגרפית הבאה:
 
 

פניה ראשונה למחלקה לשירותים חברתיים

בפנייה הראשונה לקבלת שירות מהמחלקה, על הפונה לתאם פגישה עם העובדת הסוציאלית של אזור מגוריו/ה. לפני פגישה הראשונה יש להצטייד בתעודת זהות, אישורי הכנסה (של שני בני הזוג), תדפיס חשבון בנק (3 חודשים אחרונים), אישורים רפואיים, אישורים מיוחדים לגבי בעיות נוספות בגינן מתבצעת הפנייה לרווחה.
 

מטרות המחלקה

 • איתור, אבחון וטיפול בפרט ו/או משפחות בסיכון
 • פיתוח שירותים וכלים לקידום רווחת הפרט והמשפחה
 • שיקום ושיפור תפקוד התא המשפחתי
 • מתן סיוע והבטחת צרכים בסיסיים ליחידים ומשפחות (מותנה בתקציב וכללי זכאות)
 • התערבות באמצעות גישות טיפוליות פרטניות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות תוך שיתופי פעולה עם השירותים השונים בקהילה
 • הדרכת משפחות בתפקוד ההורי במקרים של בעיות בריאות וחולי, עבריינות ותפקוד משפחתי

שירותים הניתנים ע"י המחלקות לשירותים חברתיים

במחלקה קיימים שני חוקים חברתיים בסיסיים שנקבעו ע"י משרד הרווחה ומנחים את עובדי המחלקה:
 • חוק שירותי הסעד – חוק המחייב את הרשות המקומית להפעיל 'שירותי סעד' לשם מתן טיפול סוציאלי לנזקקים והגשת סעד.
 • חוק העובדים הסוציאלייםחוק שירותי הסעד   כל העובדים הסוציאליים העובדים ברשות המקומית כפופים להוראות חוק זה, שמעגן את חובות העובד הסוציאלי ביחס לפונים הנזקקים לטיפול, למשל: חובת הסודיות. כמו כן, החוק אף קובע עונשים משמעותיים כלפי עו"ס במקרים בהם הופר החוק.
 
במחלקה לשירותים חברתיים פועלים שירותים המחייבים לפעול מתוקף חוק, למשל: הגשת תסקירים לבתי הדין ולבתי משפט, משמורת על ילדים (זמני שהות), הוצאת צווי הגנה במצבי אלימות במשפחה, אפוטרופסות על חסרי ישע, פסולי דין ועוד.
 

הטיפול בפרט ובמשפחה

שירותי פרט ומשפחה פועלים למען שיקום, שיפור וקידום מצבם האישי, המשפחתי והחברתי של קבוצות, יחידים ומשפחות באוכלוסיות המתקשות לתפקד בתחומי חיים שונים (משפחות במשבר, משפחות במצוקה, עצמאיים, משפחות במשברי גירושין, בעיות אישות, אלימות במשפחה, תפקוד הורי לקוי וכדו').
 

מהות הטיפול בפרט ובמשפחה

הטיפול בפרט ובמשפחה עיקרו בטיפול ובסיוע למשפחות ויחידים בגילאי 18-62 (נשים) ו-18-67 (גברים) הנמצאים במצוקה זמנית או לחילופין קבועה. מדיניות השירות מכוונת למנוע היווצרות משברים חריפים, צמצום מצוקות אישיות ועידוד תפקיד עצמאי של משפחות ומימוש הכוחות הטמון בהן. תפקידן של העובדות הסוציאליות במחלקות לשירותים חברתיים, כולל:
 
 • מתן שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי אבחון
 • טיפול
 • תמיכה
 • איתור
 • מניעה
 • הגנה
 • שיקום
 • ועוד
 
את כל זאת מבצעות העובדות הסוציאליות במחלקה במגוון דרכי התערבות ובשיטות העבודה השונות של העבודה הסוציאלית הפרטנית, הקבוצתית והקהילתית. לאוכלוסיית העולים מותאמים השירותים לצרכיהם.

 

תפקידיו של צוות המחלקה

עובדי המחלקה עוסקים באיתור האוכלוסייה הנזקקת, איסוף מידע, אבחון וטיפול בפרט, במשפחה ובקהילה ברמות שונות של התערבות. כמו כן, העובדת הסוציאלית מעניקה טיפול תמיכתי, סיוע חומרי על פי הצורך, מיצוי זכויות, תיווך בין הפרט והממסד ועוד.
 

תפקיד פקידת סעד לחוק סדרי דין

עבודתה של עובדת סוציאלית לחוק לסדרי דין מאופיינת בראיית התא המשפחתי כמערכת, כאשר העבודה מתבצעת תוך דו שיח מתמשך עם הצוות המקצועי במחלקה לש"ח ובקהילה ועם בני המשפחה. עקרון טובת הילד הינו תמיד "עקרון על" שיש לשמור עליו, תוך בירור ומתן עזרה להורים, על מנת לסייע בחיזוק המערכת המשפחתית. הורים שנפרדו, ממשיכים להיות הורים לילדיהם וחלק מתפקידה של פקידת הסעד, בנוסף להיותה הזרוע הארוכה של בית המשפט, הינו לסייע, להנחות ולהדריך בתכנון ההורות, תוך הסתייעות בצוות המחלקה לשירותים חברתיים ובמסגרות אחרות של שירותי הרווחה המקומיים ושירותים נוספים בקהילה. התהליך מתבצע תוך שמירה על הוראות החוק והנהלים השונים, כגון: עקרון טובת החסוי, שמירה על כבודו, המלצה למינוי אפוטרופוס שידאג לצרכיו האישיים ו/או הכספיים ועוד.
 

טיפול בבעלי צרכים מיוחדים - כולל שירותי שיקום ועיוורים

תחום השיקום מיועד לסייע לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות, נפשיות או שכליות תוך התייחסות לצרכיהם הייחודיים במסגרת הקהילה ומחוצה לה. באגף הרווחה פועלת מחלקת שיקום המעניקה מענים שונים לבעלי צרכים מיוחדים. העובדת הסוציאלית האחראית על השיקום מעניקה שירות וטיפול מתוך המחלקה לשירותים חברתיים לאוכלוסיות הסובלות מהלקויות הבאות:
 
 • נכות פיזית
 • עיוורון
 • מוגבלות שכלית-התפתחותית
 • אוטיזם
 • לקויות למידה קשות
 • בעיות התנהגות
 • לקויות שמיעה
 • חירשות
 • ועוד
 
העובדת הסוציאלית מלווה באופן פרטני את הפונים ובני משפחותיהם במטרה לשיפור יכולות ומימוש פוטנציאל של האדם עם המוגבלות בקהילה ומחוצה לה.
 

תחום נערים ונערות

במחלקה לשירותים חברתיים 'לב העיר' נמצאות שתי יחידות חשובות כשכל אחת מהן מספקת מענה לאוכלוסיות נערים ונערות. רכזות היחידות נמצאות במחלקה לשירותים חברתיים 'לב העיר' ויחד עם צוות העובדים הכפוף אליהן הן מטפלות במגוון רחב של בעיות המסכנות את שלום בני הנוער הן בצד הרגשי והן בצד הפיזי.
 

הטיפול בתחום

הטיפול הניתן לאוכלוסיות אלו מתייחס לצרכיהם הייחודיים ולקשיים איתם הם מתמודדים. המענים המידיים ניתנים ע"י עובד סוציאלי מומחה המספק מענה לטווח בעיות רחב, ביניהן:
 • נשירה מביה"ס
 • ניסיונות אובדניים
 • נוער ונערות בסיכון גבוה
 • פגיעות מיניות
 • בעיות האופייניות לגיל ההתבגרות (למשל, קשיים בקשר עם ההורים, דימוי עצמי, חיפוש משמעות)
 • ועוד
 

ילדים בסיכון

המושג 'ילדים בסיכון' מתייחס לילדים שעברו התעללות פיזית, מינית, נפשית או רגשית, או אשר נמצאים במצב של הזנחה פיזית או רגשית, ילדים אשר עלולים להידרדר לפשע, החיים במשפחה או בסביבה מסוכנת להם, או אשר חווים בעיות התנהגותיות ו / או רגשיות.
 

הטיפול בילדים

שירותי הרווחה מחויבים ע"פ חוק לספק הגנה וטיפול בקטינים הנמצאים בסיכון פיזי ונפשי. הטיפול בילד הוא כוללני ומאגד בתוכו מגוון שירותים ומענים, הכוללים: טיפול, איתור, אבחון ומתן מענה ברצף השירותים לילד ולמשפחה. סיוע והגנה על ילדים בסיכון ומניעת התדרדרות במצבו של הילד. טיפול בילד ומשפחתו במגוון השירותים הקיימים בעיר וסיוע למשפחות נזקקות בשילוב ילדיהן במעונות יום לפי רמות נזקקות של משרד הרווחה.
 

ועדות תכנון והערכה

במסגרת העבודה עם אוכלוסיית הילדים בסיכון פועלות ועדות תכנון, טיפול והערכה. הועדות מתקיימות לאורך כל השנה ומהוות מסגרת לדיון בין שירותי ורב מקצועי בעניין הקטינים ומשפחותיהם. הועדה מתכנסת לצורך אבחון וקבלת החלטת מקצועיות לגבי תכניות טיפול בילדים הזקוקים להתערבות אינטנסיבית של שירותי הרווחה.
 

כלים למימוש הטיפול

למימוש תכניות הטיפול וסיפוק המענים לילד ומשפחתו מופעלים כלים שונים, כגון: השמה והחזקת ילדים במעונות יום, מועדוניות, פנימיות יום, משפחות אומנה, משפחתונים, מרכזי טיפול שונים וכדומה.
 

שירותים לגיל הרך

מעונות יום ומשפחתונים

משפחות הנזקקות לסיוע במימון שילוב ילדיהן הפעוטות (גיל חצי שנה עד 3) במעון-יום/משפחתון, זכאיות לסיוע במידה ועומדות בקריטריונים של "חוק פעוטות בסיכון - הזכות למעון יום". זכאותן נקבעת ע"י ועדת תכנון, טיפול והערכה הפועלת במחלקה. הפנייה לשירות נעשית על ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה.
 

מעון רב תכליתי

המעון פועל בימי השבוע בין השעות 07:00-19:00 כאשר עד השעה 16:00 משמש כמעון יום רגיל. בנוסף, ישנן תכניות הדרכה- הורית, העשרה וטיפול. בליווי עובד סוציאלי. ההשתלבות במעון נקבעת ע"י ועדת תכנון, טיפול והערכה הפועלת במחלקה. הפנייה לשירות נעשית על ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה.
 

צהרונים

הצהרונים מהווים מסגרת משלימה ומעשירה לילדים לשעות אחר הצהריים. הפנייה לשירות נעשית או באופן עצמאי או על ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה.
 

שירותים נוספים עבור משפחות, ילדים ונוער

מרכז הורות וטף

מרכז ההורות והטף נותן הדרכה הורית עבור הורים לילדים מגיל לידה עד 6. תכניות ההדרכה והטיפול ניתנים על ידי מטפלים באמצעים חווייתיים. ההשתלבות בתכנית נקבעת ע"י הוועדה לתכנון טיפול והערכה במחלקה. הפנייה לשירות נעשית על ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה.
 

תכנית הטף

תכנית הדרכה הורית בבית המשפחה עבור אימהות לתינוקות בני שנה עד שנתיים. ההדרכה מתבצעת ע"י מדריכה ייעודית של התוכנית במשך כשנה וחצי בכל משפחה. הפנייה לשירות נעשית על ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה.
 

מרכז ילדים - הורים

תכנית הדרכה הורית לילדים ומשפחותיהם בתחום שיקום סמכות הורית, בהתייחס לגבולות ותפקידים במשפחה. התכנית מתבצעת תוך שימוש באמצעים חווייתיים כמו: אומנות, בעלי חיים, בישול ועוד. ההשתלבות בתוכנית נקבעת על ידי הוועדה לתכנון טיפול והערכה במחלקה. הפנייה לשירות נעשית על ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה.
 

מועדוני נוער / בתים חמים

המועדונים מיועדים לבני נוער הזקוקים לסיוע, העשרה, ליווי ותמיכה, כאשר הפעילות מתבצעת יחד עם קבוצת השווים. הפנייה לשירות נעשית על ידי עובד סוציאלי האחראי על נערים ונערות או העובד הסוציאלי המטפל במשפחה.
 

העוגן הקהילתי

מרכז הכולל רצף של שירותים עבור בני נוער: מועדון, פנימייה, וכולל מסגרת חירום  ההשתלבות נקבעת ע"י הוועדה לתכנון טיפול והערכה במחלקה. הפנייה לשירות נעשית על ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה.
 

המרכז לילד ולמשפחה

במרכז 5 יחידות טיפוליות המתמקדות בטיפול בילדים ובמשפחות: מרכז ילדים – הורים (ר' לעיל), תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי, מרכז - קשר (למפגשי הורים לא משמורנים עם ילדיהם) מרכז ענב"ל (לטיפול בילדים בבוגרים ובבוגרות נפגעי תקיפה מינית) ומרכז סיוע למשפחות שכול מתאונות דרכים.
 

תכניות נוספות

תוכנית 'אוניברסיטה בעם'

תכנית שמטרתה הנגשת האוניברסיטה לתושבי השכונות ללא קריטריוני השכלה מגבילים. התכנית חושפת את התושבים למגוון נושאים כמו: מנהל עסקים, פסיכולוגיה ורפואה (לא מדובר בתארים אקדמאים). השיעורים מתקיימים באוניברסיטת בן- גוריון. המשתתפים מקבלים הסעות וארוחה. כמו- כן, יש אפשרות להתאמת תכנית אישית על פי ההתקדמות. הפנייה לשירות נעשית על ידי העובד הסוציאלי באגף.
 

מרכז 'מעגל החיים והתעסוקה'

המרכז מפעיל מגוון תכניות וסדנאות להכנה, ליווי והכוונה לתעסוקה. התוכניות מותאמות למגוון האוכלוסיות והוא זמין לכל תושבי באר שבע. המרכז ממוקם במקום מרכזי בעיר (בבית הנשיאים בשדרות רגר, בסמוך לתחנה המרכזית ולדואר המרכזי). הפנייה לשירות נעשית על ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה או באופן עצמאי.
 

תכנית אימון משפחות

מאמנת אישית המלווה משפחות באופן פרטני לאורך כשנתיים, במטרה ליצור שינוי חיובי ומשמעותי בחייהן, הכולל יציאה ממעגל המצוקה והשתלבות במעגל התעסוקה. הפנייה לשירות נעשית על ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה.
 

"נושמים לרווחה"

​"נושמים לרווחה" הינו פרויקט חדשני המבוסס על תפיסה רב ממדית של "עוני" ועל מחויבות מערכת הרווחה לאנשים החיים בעוני והדרה.

 

התוכנית משלבת בין תפיסות עולם מקצועיות של התערבות פרטנית קבוצתית והקהילתית וכן פרקטיקות לשינוי מדיניות המתמקדות בכוחות הטמונים אצל הלקוחות.

במסגרת הפרויקט זה פועל מרכז עוצמה מורחב מרכז זה פועל כיחידה משלימה למחלקה לשירותים חברתיים. המרכז מעניק מידע במיצוי זכויות, סיוע בייעוץ כלכלי ובהסדרי חובות, דיור ציבורי והוצאה לפועל. המרכז פועל ברמה הפרטנית והקבוצתית  ומפעיל סומכות ומתנדבים. כמו כן, המרכז מסייע בהפעלת קבוצות לקידום נושאים חברתיים ולמיצוי זכויות וכן מפעיל סדנאות שונות לפי צרכי הפונים (כגון: ניהול תקציב, תדמית אישית, תזונה, מיצוי זכויות  ועוד).

פרטי התקשרות:
כתובת: בית הנשיאים, רגר 19, קומה ראשונה.
טלפון: 08-6118677, 08-6118678

 

 ​

תוכן שימושי לאזרח

טפסים שימושיים

 

אתרים שימושיים

 • משרד הרווחה
 • המוסד לביטוח לאומי
 • כל-זכות - כל-זכות הינו מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן.
 • הלשכה לסיוע משפטי - מתן סיוע משפטי לזכאי סיוע משפטי עפ"י חוק הסיוע המשפטי התשל"ב - 1972 ותקנותיו. הסיוע הוא בתחום האזרחי. ניתן ע"י עזרה משפטית וייצוג בערכאות המשפטיות השונות. הלשכה נותנת גם סיוע משפטי בענייני הביטוח הלאומי, כגון: סיוע בתובענות ובערעורים על החלטות שונות של המוסד לביטוח לאומי ועניינים אזרחיים הנוגעים למעמד אישי ועוד. הסיוע ניתן על פי קריטריון של זכאות כלכלית וסיכוי משפטי.
 • המועצה לשלום הילד - המועצה הלאומית לשלום הילד היא הגוף הגדול והוותיק מסוגו בישראל, העוסק בפעילות מגוונת ומקיפה למענם של כל הילדים בישראל.
 • משרד השיכון - סיוע בדיור - משרד הבינוי והשיכון מופקד על מתן סיוע בדיור לזכאים. הסיוע ניתן בשלוש דרכים: משכנתאות למימון רכישה, בנייה או הרחבה של דירת מגורים בשוק הפרטי. הסיוע ניתן לזכאי משרד הבינוי והשיכון תוך כדי הדגשת עידוד התיישבות באזורי עדיפות לאומית. סיוע במימון שכר דירה בשוק הפרטי לזכאים שאין להם כושר השתכרות, למשפחות המתקיימות מקצבות קיום או למשפחות עם הכנסה נמוכה, וכן סיוע לעולים חדשים בקליטתם בארץ, בנוסף מבוצעת הקצאת דירות בשיכון הציבורי לזכאים השרויים במצוקה כלכלית ותפקודית.