זכויות

הננו שמחים להציג את המדריך לאזרח הוותיק – זכויות, הטבות ומידע עבור האזרחים/אזרחיות הוותיקים/ות בישראל.
במדריך המצורף תוכלו למצוא מידע על זכויות והטבות שנותנות רשויות ציבוריות לאזרחים/יות ותיקים/ות.

להלן מידע על זכויות והטבות הניתנות לאזרחים/אזרחיות ותיקים/ותיקות על ידי עיריית באר שבע:

ארנונה:
  • אזרח ותיק המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה או קצבת שאירים או קצבת תלויים, תינתן הנחה בשיעור של 25% מחיוב הארנונה לדירת מגוריו בעבור שטח של עד 100 מ"ר.
  • אזרח ותיק שסך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק, זכאי להנחה בשיעור של 30%. במידה שגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה אם סך ההכנסות של כל המתגוררים בדירה (גם אם הם אינם "אזרחים ותיקים"), מכול מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק. ההנחה ניתנת בעבור שטח של עד 100 מ"ר.
  • אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה בתוספת גמלה לנכה זכאי להנחה בשיעור של 100% עד 100 מ"ר
  • אזרח ותיק המקבל גמלת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי, זכאי להנחה בשיעור של 70%.
  • אזרח ותיק המקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי להנחה בשיעור של 100% עד 100 מ"ר. 
  • אזרח ותיק המקבל פנסיה שאינה עולה על 24.3% מהשכר הממוצע במשק, או אם מקבל יחד עם בן / בת זוג פנסיה שאינה עולה על 38.3% מהשכר הממוצע במשק, זכאי להנחה בשיעור של 100% עד 100 מ"ר.

לקבלת פרטים נוספים ואת מלוא המידע על אמות המידה לקבלת ההנחה ניתן לפנות לטלפון: 08-6206511 או בדוא"ל: mokedg@br7.org.il.

הגן הזואולוגי באר שבע: הנחה בדמי הכניסה. פרטים נוספים ומידע על אמות המידה לקבלת ההטבה בטלפון 08-6414470 או באתר .

חניה ברחבי העיר: הנחה בשיעור של 25% לכרטיס חניה לאזרח ותיק תושב העיר. ראו פרטים נוספים ומידע על אמות המידה לקבלת ההנחה בפיקוח העירוני בטלפון 08-6205100.

ספריה עירונית: הנחה של 5% למנוי לקורא ולמקבל שירות.

"כרטיס גמלאי": כרטיס המעניק הנחות והטבות שונות בבתי עסק וחנויות. הנפקת הכרטיס בתשלום.  ראו פרטים נוספים ומידע על אמות המידה לקבלת ההנחה בפיקוח העירוני בטלפון 08-6205100.

ביקור באתרים בעיר: כרטיסים בהנחה -לבאר אברהם  טל. 08-6234613 למתחם הקטר, המרכז להנצחת חיילי אנז"ק טל. 054-4726227, מוזאון הנגב טל. 08-6993535. לונדע  טל. 08-6226926