שירותים להורים, טף, ילדים ונוער

​המחלקות לשירותים חברתיים מטפלות במגוון רחב של בעיות המסכנות את שלום הילדים ובני הנוער, הן בצד הרגשי והן בצד הפיזי. הטיפול הוא כוללני, ומאגד בתוכו מגוון שירותים ומענים.
 
בין היתר כוללים השירותים: טיפול, איתור, אבחון ומתן מענה ברצף השירותים לילד ולמשפחה: סיוע והגנה על ילדים בסיכון ומניעת התדרדרות במצבו של הילד, טיפול בילד ובמשפחתו ע"י מגוון השירותים הקיימים בעיר, וסיוע למשפחות נזקקות בשילוב ילדיהן במעונות יום לפי רמות נזקקות שקבע משרד הרווחה.