צור קשר

המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
08-6206406
עו"ס לצעירים הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית, עו"ס מסגרות דיור חוץ ביתיות, עו"ס בי"ס "דקלים"
08-6493182
מנכלית העירייה
08-6463683
מנכ"לית העירייה
08-6463709
מחלקת ניקיון מערב
106
מנהל מחלקת נקיון מערב
08-6237275
מחלקת ניקיון דרום ואיזורי תעשייה דרום
106
מנהל מחלקת נקיון דרום
08-6235135
אגף תקציבים
08-6463721
מנהלת כספים בנושא בנושא רווחה
08-6206499
מחלקת פיתוח כבישים ותשתיות
08-6840600
מנהלת מחלקת מחלקת פיתוח כבישים ותשתיות
08-6463801
מנהלת לשכת סגנית ראש העיר חפצי זוהר
08-6463680
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205152
רכזת חוק סיעוד
מדור תרבות ואמנות
08-6463944
מנהל מדור תרבות ואמנות
08-6463662
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205141
עובדת סוציאלית בשכונת נחל בקע
המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
08-6206582
מנהלת המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
08-6236273
המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמן
08-6417301
מרכזת מרכז קשר ילדים – הורים
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
08-6206356
עו"ס רימונים ועו"ס מש"ה בוגרים
08-6346972
מחלקת פיתוח כבישים ותשתיות
08-6840600
מהנדס תיאום תשתיות
היחידה למשפחתונים
086840347
מרכזת תחום הגיל הרך
המרכז העירוני לגישור
08-6436874
מגשרת, רכזת פניות למרכז
המרכז העירוני לגישור
08-6840326/354
מנהלת מרכז לגישור ודיאלוג בקהילה
מחלקת חנייה
08-6205111
אחראית תוי חניה ותוי דייר
08-6205139
מחלקת מדידות
08-6840600
מנהל מחלקת מדידות
08-6463932
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205149
רכזת התנדבות קשישים
08-6205154
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205165
עובדת סוציאלית בשכונות א' ורמות
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205157
מזכירת המחלקה לרווחת הקשיש ועובדת זכאות
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205169
עובדת זכאות
המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמן
08-6417301
מרכזת מרכז ילדים-הורים
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205147
מרכזת היחידה לאיתור, מניעה וטיפול באלימות
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205176
עובדת סוציאלית בשכונת ד' צפון
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205177
עובדת סוציאלית בשכונות נווה נוי, ט' ונאות לון
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205177
עובדת סוציאלית בשכונת ו' החדשה
מרכז רישום
074-7880603
מנהלת מרכז הרישום
08-6463707
סגני ראש העיר
08-6463801
סגנית ומ"מ ראש העיר, מחזיקת תיק החינוך
08-6463680
המחלקה הוטרינרית
08-6270099
מנהל המחלקה הוטרינרית
08-6209734
המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
08-6206438
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205170
עובדת זכאות
חינוך יסודי
08-6844000
מנהלת מחלקת חינוך יסודי
08-6463972
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
08-6206358
עו"ס לבוגרים הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית ללא מסגרת בקהילה, עו"ס מסגרות דיור חוץ ביתיות, עו"ס בית ספר שחר ויסודות
08-6346972
אגף הפיקוח העירוני
08-6205111
מנהל מחלקת שיטור עירוני וסדר ציבורי
08-6205135
ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור
08-6840335
ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור ואחראי מחשוב רווחה
08-6840337
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205158
מנהלת המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205154
מחלקת שיקום
08-6206357
עו"ס לבוגרים הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית במצב סיעודי וקשה, עו"ס מסגרות דיור חוץ ביתיות
08-6346972
יחידת אכיפה
08-6654442
רכז יחידת אכיפה
08-6588791
אגף הפיקוח העירוני
08-6205111
מנהלת מרכז דיווח ובקרה
08-6205136
מינהל החינוך
08-6844001
מנהלת מינהל החינוך
08-6336532
מחלקת ניקיון ד' רבתי
08-6247841
מנהל מחלקת נקיון ד' רבתי
המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמן
08-6417301
מנהלת המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמן
08-6417556
אגף תקציבים
08-6463615
מנהל כספים בנושא חינוך ותרבות
08-6464998
מחלקת ניקיון צפון
106
מנהל מחלקת נקיון צפון
08-6237275
סגני ראש העיר
08-6463982
סגן ומ"מ ראש העיר. מחזיק תיק ההנדסה
08-6463942
המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמן
08-6417301
מזכירת המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמן
מחלקת פיתוח כבישים ותשתיות
08-6840600
מתכנן נוף
08-6840268
מנהל מחלקת קבלנים
חדשנות מערכות מידע ותקשורת
08-6463800
מנהל אגף חדשנות, מערכות מידע ותקשורת
08-6463896
מחלקת תכנון פסולת בניין וכלי אצירה
08-6840270
מנהל מחלקת תכנון פסולת בניין וכלי אצירה
מחלקת חנייה
08-6205111
מזכירת מחלקה
08-6205139
מחלקת פיקוח ואכיפה
08-6463858
מנהל מחלקת פיקוח ואכיפה
08-6463629
יחידת GIS
08-6463771
רכז GIS
אגף תקציבים
08-6463994
מנהל כספים בנושא פיקוח, אחזקה, איכות הסביבה
08-6206483
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205161
עובדת סוציאלית בשכונת נחל עשן
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205175
עובדת סוציאלית המטפלת בקשישים יוצאי אתיופיה וסיוע למשפחות שכול מתאונות דרכים
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205162
עובדת סוציאלית בשכונה ב'
מחלקת ניקיון עיר עתיקה
106
מנהל מחלקת נקיון עיר עתיקה
08-6237275
08-6510370
מנהל מחלקת ניקיון מרכז
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205151
מזכירת חוק סיעוד
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205164
עובדת סוציאלית בשכונה ה'
שירות יעוץ לאזרח
08-6270017
רכזת שירות יעוץ לאזרח
08-6284614
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205155
עובדת סוציאלית בשכונה יא'
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205138
עובדת סוציאלית בשכונות נווה זאב ונווה נוי
מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכנים
08-6840600
מנהל איכות הבניה ומבנים מסוכנים
08-6206463
חינוך קדם יסודי
08-6844000
מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי
08-6209084
המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
08-6206453
מזכירת המחלקה לשירותים חברתיים
08-6493182
מחלקת חנייה
08-6205111
רכז פקחים
08-6205139
אגף רישוי עסקים
08-6463858
מנהלת אגף רישוי עסקים
08-6840084
מחלקת רישוי
08-6463858
מנהלת מחלקת רישוי
08-6463964
מחלקת ניקיון אזורי תעשייה צפון כולל שכונות א' ו-ב'
08-6463655
מנהל מחלקת נקיון אזורי תעשייה
08-6237275
מחלקת חנייה
08-6205111
רכזת תווי חנייה
08-6205139
סגני ראש העיר
08-6463965
סגן ראש העיר (בתואר)
08-6288532
מנהל מוקד איכות הסביבה
המחלקה הוטרינרית
08-6270099
מתאמת רווחת בעלי חיים עירונית
מדור התנדבות
08-6840357
מנהלת מדור התנדבות
מדור התנדבות
08-6840357
רכזת מתנדבים
אגף משאבי אנוש
08-6840499
מנהל משאבי אנוש
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205160
עובדת סוציאלית בשכונות נאות חצרים, שיכון דרום ועיר עתיקה
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205172
עובדת סוציאלית בשכונה ג'
לשכה משפטית
08-6463619
יועץ משפטי
08-6276636
סגני ראש העיר
08-6463968
סגן ראש העיר
08-6463969
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
08-6206355
עו"ס שיקום צעירים, עו"ס לחוק מש"ה (הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית)
08-6346972
מחלקת שיקום
08-6206416
עו"ס לבוגרים הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית, עו"ס לחוק חסרי ישע (הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית), עו"ס לאוטיזם, עו"ס בי"ס "אורים"
08-6493182
מחלקת נגישות
08-6840634
מנהל מחלקת נגישות
המרכז האזורי לטיפול ומניעת אלימות במשפחה
08-6206566
מנהלת המרכז האזורי לטיפול ומניעת אלימות במשפחה
מחלקת רישוי בנייה ונגישות לעסקים
08-6463858
מנהלת מחלקת רישוי עיסקי מהיבטי תכנון ובנייה ונגישות
08-6463896
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205167
עובדת סוציאלית בשכונות ג' ו-יא'
המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
08-6206451
מרכזנית המחלקה
מרכז עדי
08-6280355
מנהלת מרכז עדי
היחידה העירונית לטיפול ושיקום נפגעי סמים - מרכז חוסן
08-6236198
מנהלת היחידה העירונית לטיפול ושיקום נפגעי סמים - מרכז חוסן
08-6238307
המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
08-6206410
מנהלת איזור ו' החדשה
המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמן
08-6417301 שלוחה 207
מנהלת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
0806206354
עו"ס שיקום משפחות אוטיזם
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205178
עובדת סוציאלית בשכונת ו' החדשה
אגף ביטחון
08-6840177
מנהל אגף ביטחון
08-6840191
מחלקת שיקום
08-6206417
עו"ס שיקום בוגרים
08-6493182
המרכז לעזרה עצמית
08-6840371
מנהלת המרכז לעזרה עצמית
בריאות הציבור בעסקים
08-6463858
מנהלת מחלקת בריאות הציבור בעסקים
אגף תקציבים
08-6463612
מנהלת כספים בנושא מינהל כללי ומשאבי אנוש
08-6463681
המוקד העירוני
106
מנהל המוקד העירוני
08-6281911
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205173
עובדת סוציאלית בשכונת ד' צפון
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205168
מקדמת פרויקטים
מחלקת פיקוח כללי
08-6205111
מנהל פיקוח כללי, שווקים ועיר עתיקה
08-6205135
מחלקת חנייה
08-6205111
רכזת השגות
08-6205139
מחלקת חנייה
08-6205111
מנהלת שירות לקוחות
08-6205104
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205166
עובדת סוציאלית בשכונה ד' מרכז
המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
086206462
עו"ס שיקום ליקויי ראיה ליקויי שמיעה
מחלקת תמיכות
08-6464915/6
מנהלת מחלקת תמיכות
08-6464917
מנכלית העירייה
08-6463683
מנהלת לשכה
08-6463709
לשכה משפטית
08-6463619
מנהלת לשכה
08-6276636
לשכה משפטית
08-6463953
מנהלת תחום מעקב ובקרה
08-6276636
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
08-6206323
מזכירה צוות 1 וצוות 2
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
08-6206322
ראש צוות שכונה יא, ט, נאות לון, נחל עשן, דרך מצדה ממספר 120 ומעלה
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
08-6206313
ראש צוות 3
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
08-6206306
ראש צוות תנופה
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
08-6206314
מזכירה צוות תנופה
המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
08-6840404
ראש צוות עוצמה
המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמן
053-7955608
08-6417556
המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמן
08-6417301
מנהלת מרכז טיפולי אזורי לילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית
המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמן
08-6417301
מנהלת מרכז טיפולי אזורי לנשים נפגעות אלימות מינית
היחידה העירונית לטיפול ושיקום נפגעי סמים - מרכז חוסן
054-9388640
מדריך
היחידה העירונית לטיפול ושיקום נפגעי סמים - מרכז חוסן
052-8808381
מדריכה
היחידה העירונית לטיפול ושיקום נפגעי סמים - מרכז חוסן
050-6430113
עו"ס צעירים
סיירת ירוקה
08-6840270
רכזת סיירת ירוקה באגף איכות הסביבה
08-6840264
מחלקת חנייה
08-6205111
מנהל צוות
מזכיר העיר
08-6463990
ע. מזכיר העיר
08-6277031
מדור התנדבות
08-6840387
מזכירת המדור
08-6723844
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
08-6206337
עו"ס בתי ספר מגן אילנות ושז"ר
המחלקה לרווחת הקשיש
08-6205163
רכזת מועדונים חברתיים
חינוך על יסודי
08-6844000
מנהלת המחלקה
08-6844027
מחלקת נגישות
08-6840639
בודקת תכניות נגישות
מחלקת נגישות
08-6840667
בודקת תכניות נגישות
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
086206359
עו"ס חינוך מיוחד
המרכז לילד ולמשפחה ע"ש לארי ולילאן גולדמן
08-6417301
מנהלת תוכנית 360, הלאומית לילדים ונוער בסיכון
08-6417556
סגני ראש העיר
08-6463915
סגן ראש העירייה ומחזיק תיק אחזקה עירונית
היחידה למשפחתונים
086840347
רכזת משפחתונים
היחידה למשפחתונים
086840349
רכזת משפחתונים
היחידה למשפחתונים
086840350
רכזת משפחתונים
התחדשות עירונית
08-6840600
אחראי תחום תכנון
התחדשות עירונית
08-6840600
מנהלת משרד
התחדשות עירונית
08-6840600
אחראי קשרי קהילה
התחדשות עירונית
08-6840600
עובדת קהילתית שכונה ג'
אגף איכות הסביבה
08-6840252
מנהל האגף לאיכות הסביבה
08-6840264
מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור
08-6463738
מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור
08-6463765
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מנהל מחלקת פיקוח בניה
08-6206461
מינהל הנדסה
08-6463607
מהנדסת העיר
08-6280244
דובר העירייה
08-6463660
דובר העירייה
08-6463791
מחלקת מידע תכנוני
08-6840600
מנהלת מחלקת מידע תכנוני
08-6464850
מחלקת רכש ואפסנאות
08-6840659
מנהל מחלקת רכש ואפסנאות
08-6101134
אגף האחזקה העירוני
08-6840228/9
מנהל אגף האחזקה העירוני
08-6840230
המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
053-7956248‏
מנהלת איזור ד' מרכז ורמות
היחידה לאיכות הסביבה
08-6840270
מנהלת היחידה לאיכות הסביבה
08-6840277
יחידת היטל השבחה
08-6844180 / 08-6840643
מנהל יחידת היטל השבחה
08-6206460
באר שבע עיר בריאה
08-6840369
מתאם בריאות עירוני
08-6723844
אגף תנועה
08-6840600
מנהל אגף תנועה
08-6463616
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
כלניות, תוספות בשכונות נווה זאב, רמות, נחל עשן, נחל בקע
מחלקת שיקום
08-6840340
מנהלת מחלקת שיקום
08-6840345
מחלקת תכנון עיר
08-6840600
רכזת תכניות מפורטות
08-6464983
היחידה הכלכלית
08-6464929
מנהלת היחידה הכלכלית
08-6480422
אגף כלכלה רכש והתקשרויות
08-6840420
מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
08-6480422
מינהל לוגיסטיקה וחירום
08-6463904
מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום
08-6463903
חינוך מיוחד
08-6844030
מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד
08-6247903
לשכת ראש העיר
08-6463890
ראש העיר
08-6274874
מחלקת בקרה וניהול פרויקטים
08-6464958
מנהלת מחלקת ניהול פרויקטים ציבוריים
צווי ניקיון
08-6840287
תברואן ומפקח צווי ניקיון
אגף נכסים והכנסות אחרות
08-6840448
סגנית גזבר, ממונה על הנכסים
אגף הרווחה והשירותים החברתיים
08-6840317
מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים
08-6840328
אגף הפיקוח העירוני
08-6205111
מנהל אגף הפיקוח העירוני
086205126
אגף הגבייה
08-6206500
מנהל אגף הגבייה
08-6209207
מינהל כספים
08-6463700
גזבר העירייה
08-6231035
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
08-6206372
מנהלת המחלקה
מחלקת התקשרויות
6463804
מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח
08-6463630
אגף תקציבים
08-6463794
ס. גזבר ומנהלת אגף תקציבים
08-6463741
אגף חשבות
08-6463872
מנהלת אגף חשבות
08-6463962
המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית
08-6840361
מנהלת המחלקה
08-6723844 או 08-6840326
מחלקת תכנון אסטרטגי
08-6463648
מנהלת מחלקת תכנון אסטרטגי
סיירת ירוקה
08-6840288
מנהל הסיירת הירוקה
התחדשות עירונית
08-6840600
ראש מנהלת התחדשות עירונית
אגף נכסים והכנסות אחרות
08-6840447
מנהלת לשכה
מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור
08-6463738
מנהלת לשכת מבקר העירייה ותלונות הציבור
08-6463765
מחלקת מידע תכנוני
08-6840600
מזכירה
08-6464850
אגף כלכלה רכש והתקשרויות
08-6840419
מנהל תחום מעקב ובקרה
08-6480422
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
אוניברסיטה, סורוקה, תוספות נחל עשן, רמות, נחל בקע
08-6464920
מחלקת רכש ואפסנאות
08-6840665
מנהל מחסנים ראשי
08-6101134
אגף תנועה
08-6840600
סגן מנהל אגף תנועה
08-6463616
המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
086206421
עו"ס שיקום אוטיזם
08-6840345
מינהל הנדסה
08-6463720
סגן מהנדס העיר לביצוע מעקב ובקרה
08-6206472
היחידה הכלכלית
08-6464929
כלכלנית
086480422
לשכת ראש העיר
08-6463890
עוזר ראש העיר
08-6274874
אגף גנים ונוף
08-6840290
סגן ומ"מ מנהל האגף לתכנון וביצוע פרויקטים
08-6460048
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מפקח בניה
08-6206461
צווי ניקיון
08-6840287
מזכירה
08-6840272
מזכירת המחלקה
08-6840277
דובר העירייה
08-6463660
סגנית דובר העירייה
08-6463791
אגף האחזקה העירוני
08-6840395
מנהלת מעקב ובקרה
08-6840230
מינהל כספים
08-6463624
סגנית גזבר העירייה
08-6463759
מינהל כספים
08-6463700
מנהלת לשכה
08-6231035
אגף הרווחה והשירותים החברתיים
08-6840317
מנהלת לשכה
08-6840318
מחלקת התקשרויות
08-6463804
רכזת דיווח
08-6463630
08-6463993
ממונה תחום תביעות במחלקת ביטוח
08-6463630
אגף תקציבים
08-6463794
מנהלת לשכה
08-6463741
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
כלניות, ממ"דים נחל עשן
חינוך מיוחד
08-6844040
רכזת המחלקה לחינוך מיוחד
08-6247903
המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית
08-6840361
מזכירת המחלקה
08-6723844 או 08-6840326
אגף איכות הסביבה
08-6463605
ס. מנהל אגף לתכנון
מינהל לוגיסטיקה וחירום
08-6463904
מנהלת לשכה
08-6463903
מחלקת בקרה וניהול פרויקטים
08-6840313
מנהלת מעקב ובקרה מחלקת פרויקטים
מחלקת תכנון עיר
08-6840600
מזכירה
08-6464983
מחלקת מזרקות ומיצגי מים
08-6840235
מזכירת מחלקת מזרקות
08-6840230
מחלקת תכנון פסולת בניין וכלי אצירה
08-6840270
מזכירת מחלקת פסולת בניין וכלי אצירה
מנכלית העירייה
08-6463781
עוזרת מנכ"ל
08-6463709
יחידת היטל השבחה
086840643
רכזת
אגף נכסים והכנסות אחרות
08-6840444
מנהלת מעקב ובקרה
חדשנות מערכות מידע ותקשורת
08-6463800
מנהל אתר האינטרנט העירוני
אגף תקציבים
08-6463687
מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
08-6463739
מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכנים
08-6840600
מהנדס בניין
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מפקח בניה
08-6463616
מחלקת דרכים
08-6840234
מנהל מחלקת דרכים
08-6840240
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
מנהלת מחלקת רישוי בניה
08-6464920
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
קבלנים
08-6464920
מחלקת רכש ואפסנאות
08-6840660
מנהלת מדור רכש
08-6101134
יחידת מחזור
08-6840399 שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2
מנהל תחום מחזור אלקטרוניקה
מחלקת מידע תכנוני
08-6840600
מידענית
08-6464850
מחלקת תכנון, פיתוח וחירום
08-6840333
רכזת היערכות ומוכנות לשעת חירום
08-6840337
מחלקת שימור אתרים
08-6840600
מנהלת פרוייקטים
המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
086406000
עו"ס רכזת תעסוקה נתמכת, תכנית "רשת" ו"מעברים", מרכז מעגל החיים והתעסוקה
08-6840345
דובר העירייה
08-6463660
מנהלת לשכה
08-6463791
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
08-6206372
מרכזנית
היחידה לאיכות הסביבה
08-6840270
רכז ייעוץ סביבתי
08-6840277
יחידת מחזור
08-6840399 שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2
מזכירה
מחלקת מזרקות ומיצגי מים
08-6840227
מפקח מחלקת מזרקות
08-6840230
מינהל כספים
08-6463704
מנהלת לשכה
08-6463759
אגף הרווחה והשירותים החברתיים
08-6840318
מזכירה
08-6840328
אגף כלכלה רכש והתקשרויות
08-6480421
מנהלת לשכה
08-6480422
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מזכירת המחלקה
08-6206461
מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכנים
08-6840600
מזכירת המחלקה
08-6206463
חינוך מיוחד
08-6844029
רכזת המחלקה לחינוך מיוחד
08-6247903
מחלקת בקרה וניהול פרויקטים
08-6463987
מנהל פרויקט
מחלקת תכנון עיר
08-6840600
מנהל מחלקת תכנון העיר
08-6464983
אגף תנועה
08-6840600
מזכירת האגף
08-6463616
מחלקת תכנון עיר
08-6840600
בודקת תכניות
08-6464983
אגף גנים ונוף
08-6840280
מנהלת היחידה לפניות הציבור
מינהל הנדסה
08-6463656
אדריכל העיר
08-6463836
מחלקת מתקני משחק
08-6840243
מנהל מחלקת מתקני משחק
08-6840396
מחלקת תכנון פסולת בניין וכלי אצירה
08-6840270
מנהל תחום פסולת בניין
מחלקת רכש ואפסנאות
08-6840664
מזכירות מדור
08-6101134
לשכת ראש העיר
08-6463895
מנהלת היחידה לפניות הציבור
08-6206470
אגף גנים ונוף
053-7955193
מנהלת תחום גינות קהילתיות/גינות כלבים
08-6460048
מחלקת תכנון, פיתוח וחירום
08-6840331
אחראי מעקב ובקרה
08-6840337
אגף תנועה
08-6840600
מנהל תחום וועדות תנועה והסדרי תנועה
08-9789491
מחלקת תכנון, פיתוח וחירום
08-6840334
רכזת מתנדבים עירונית לשעת חירום
08-6840337
המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית
08-6840358
רכז גינות קהילתיות עירוני
המחלקה לשירותים חברתיים לב העיר
08-6206332
ראש צוות שכונה א, ב, ה, דרום והעיר העתיקה
יחידת היטל השבחה
08-6844180
רכזת
08-6206460
אגף איכות הסביבה
08-6840257
מנהלת תחום תכנון מעקב ובקרה
היחידה לאיכות הסביבה
08-6840270
רכזת תעשיה ואכיפה
08-6840277
מחלקת מזרקות ומיצגי מים
08-6840241
מפקח מחלקת מזרקות
08-6840230
מחלקת פיתוח כבישים ותשתיות
08-6840600
מהנדס כבישים
מחלקת מידע תכנוני
08-6840600
מידענית
08-6464850
מדור התנדבות
08-6840365/6
רכז מרכז ותיקים
אגף נכסים והכנסות אחרות
08-6463641
מנהל מחלקת רישום, פיתוח וקידום מקרקעין
דובר העירייה
08-6463660
מזכירה
08-6463791
מחלקת מזרקות ומיצגי מים
08-6840235
מנהל מחלקת מזרקות ומיצגי מים
08-6840230
אגף הפיקוח העירוני
08-6205111
מנהל פרויקטים
08-6205128
לשכת ראש העיר
08-6463890
מנהלת לשכת ראש העיר
08-6274874
היחידה לאיכות הסביבה
08-6840270
מזכירת היחידה לאיכות הסביבה
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
מנהלת תפעול ועדה
08-6464920
מחלקת תכנון, פיתוח וחירום
08-6840336
אחראי לוגיסטיקה ואחזקה
08-6840337
המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית
08-6840346
אחראית היסעים
08-6840345
יחידת מחזור
08-6840399 שלוחה 4 ואחריה שלוחה 2
מנהל תחום מחזור
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
רפרנט פניות עו"ד
08-6206461
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מפקחת בניה
08-6206461
מחלקת ריהוט רחוב
08-6840109
מנהל מחלקת ריהוט רחוב
08-6270988
מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור
08-6463938
עובדת ביקורת ותלונות הציבור
מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור
08-6463938
ע. מבקר העירייה ותלונות הציבור
08-6463765
חינוך מיוחד
08-6840221
מנהלת תחום ועדות השמה
08-6463625
אגף גנים ונוף
08-6840279
פקיד יערות עירוני
08-6460048
מחלקת בקרה וניהול פרויקטים
08-6463695
מתאם מוסדות ציבור
מחלקת מידע תכנוני
08-6840600
מידענית
08-6464850
מחלקת תכנון עיר
08-6840600
אדריכלית
08-6464983
אגף נכסים והכנסות אחרות
08-6463727
מנהלת מחלקת הקצאות קרקע והשכרות מבנים
אגף תנועה
08-6840600
מהנדס
08-6463616
מחלקת פיתוח כבישים ותשתיות
08-6840600
מזכירה
אגף תנועה
08-6840600
מהנדסת
08-6463616
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
קבלנים, כלניות ותוספות בכל העיר
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מפקחת בניה
08-6206461
מחלקת שימור אתרים
08-6840600
מנהלת מח' שימור אתרים
08-6464983
מינהל לוגיסטיקה וחירום
08-6840256
מתאמת קיימות עירונית
מחלקת בקרה וניהול פרויקטים
08-6463648
רכזת מעקב ובקרה
אגף נכסים והכנסות אחרות
08-6463633
מנהלת תחום גבייה
מחלקת מידע תכנוני
08-6840600
מידענית
08-6463768
מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור
08-6463937
עובדת ביקורת ותלונות הציבור
08-6463765
אגף גנים ונוף
08-6840281
מנהלת מחלקת מעקב ובקרה
מחלקת נגישות
08-6840634
מנהל פרוייקטים
לשכת ראש העיר
08-6840150
יועצת לקידום מעמד האישה
מחלקת שימור אתרים
08-6840600
מזכירה
08-6464983
אגף איכות הסביבה
08-6840261
מנהל פניות הציבור איכות הסביבה
08-6840264
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מפקחת בניה
08-6206461
אגף תנועה
08-6840600
רכזת תחום תחבורה ציבורית
08-6463616
מחלקת נגישות
08-6840634
רכזת אדמיניסטרציה
מחלקת אחזקת מוסדות ומבני ציבור
08-6463773
רכז אחזקה עירוני
08-6270988
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
כלניות, תוספות בשכונות נווה זאב, רמות, נחל עשן, נחל בקע
08-6840068
מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור
08-6463622
עובדת ביקורת ותלונות הציבור
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מפקחת בניה
08-6206461
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
רפרנט לשכה משפטית
08-6206461
מחלקת שימור אתרים
08-6840600
הנדסאית אדריכלות
08-6464983
אגף גנים ונוף
08-6840281
מנהל תחום גינון במוסדות חינוך
אגף האחזקה העירוני
08-6109275
מנהל תפעול פארק החייל האוסטרלי ופארק מרמלדה
08-6411815
אגף האחזקה העירוני
08-6491185 \ 050-2373919
עובד אחזקה אנדרטת חטיבת הנגב
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
תוספות בשכונות ותיקות וחדשות, כלניות
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
פרוייקטים של העירייה
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
פקידת רישוי
08-6840650
מחלקת תכנון, פיתוח וחירום
08-6840336
מזכירת מחלקה
08-6840337
מחלקת מדידות
08-6840600
מזכירה
אגף הפיקוח העירוני
08-6205111
אחראית מעקב ובקרה
08-6205126
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
ארכיב
08-6464996
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מפקחת בניה
08-6206461
אגף ביטחון
08-6840182/177
מנהל עבודה יח' מקלטים
08-6840191
המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
08-6840413
עו"ס מש"ה בוגרים ומוסדות
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מפקח בניה
08-6206461
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
כלניות, תוספות בכל העיר, עיר עתיקה
08-6463684
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
תוספות שכונות א, ב, ג, ד, ה
08-6840616
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מפקחת בניה
08-6206461
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מ"מ ס. מנהל מח'
08-6206461
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
כלניות
אגף הפיקוח העירוני
08-6205111
מנהלת בקרה פנימית
08-6205126
מחלקת פיקוח על הבניה
08-6840600
מפקחת בניה
08-6206461
מחלקת רישוי בניה
08-6840600
מחלקת שילוט ואכיפה
08-6205111
מנהל מחלקת מחלקת שילוט ואכיפה
08-6205126
מחלקת פיקוח כללי
08-6205111
מנהל מחלקת פיקוח כללי
08-6205135
מחלקת חנייה
08-6205111
מנהל מחלקת חנייה
08-6205139

סנן יחידות לפי:

תוצאות סינון:

רשימת יחידות:

קישור לפתיחת פרטים נוספיםשם יחידהטלפוןדואלכתובת