יקירי העיר ופרס מפעל חיים
הרחב שנה : 2017 ‏(8)
הרחב שנה : 2012 ‏(8)
הרחב שנה : 2011 ‏(8)
הרחב שנה : 2010 ‏(8)
הרחב שנה : 2009 ‏(8)
הרחב שנה : 2007 ‏(7)
הרחב שנה : 2006 ‏(7)
הרחב שנה : 2005 ‏(7)
הרחב שנה : 2004 ‏(14)
הרחב שנה : 2002 ‏(7)
הרחב שנה : 2001 ‏(12)
הרחב שנה : 2000 ‏(12)
הרחב שנה : 1999 ‏(10)
הרחב שנה : 1997 ‏(13)
הרחב שנה : 1996 ‏(12)
הרחב שנה : 1995 ‏(13)
הרחב שנה : 1993 ‏(14)
הרחב שנה : 1991 ‏(13)
הרחב שנה : 1988 ‏(19)
הרחב שנה : 1978 ‏(14)
הרחב שנה : 1975 ‏(1)